Tarieven

Tarieven

 

Betaling per uur:

 

U betaald per uur een bij aanvang van de rechtsbijstand afgesproken bedrag. Van de werkzaamheden krijgt u een naar verrichting gespecificeerde declaratie.

Afhankelijk van de omvang van het werk wordt periodiek,dikwijls per twee maanden, gedeclareerd. Na afloop van de zaak ontvangt u een afsluitende of einddeclaratie.

 

Afgesproken prijs:

 

Voor de werkzaamheden betaalt u een vaste prijs welke bij aanvang van de rechtsbijstand is overeengekomen.

 

Tenzij anders is overeengekomen zijn bij prijsafspraken en uurtarieven de BTW en bijkomende kosten zoals griffierecht (vast recht), deurwaarders- en informatiekosten, in jargon ook wel aangeduid als “verschotten”, niet inbegrepen.

 

Gesubsidieerde Rechtsbijstand voor onvermogenden (toevoeging Raad voor Rechtsbijstand):

 

Indien u voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komt staan wij u graag en met dezelfde inzet bij.

 

In een notendop:       

 

Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt worden de kosten die u aan uw advocaat dient te betalen grotendeels door de Raad voor Rechtsbijstand rechtstreeks aan de advocaat voldaan.

 

Uw advocaat toetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zorgt voor de aanvraag welke wordt ingediend bij de Raad te Den Haag. De Raad zal op basis van uw BurgerServiceNummer en adres een aantal bronnen raadplegen om uw aanvraag te beoordelen. U dient er rekening mee te houden dat in ieder geval de belastingdienst en de basisadministratie van uw gemeente zal worden geraadpleegd.

 

U betaalt voor de behandeling van uw zaak slechts een eigen bijdrage aan uw advocaat welke door de Raad wordt vastgesteld op basis van de hoogte van uw inkomenspositie. Van het besluit van de Raad om een toevoeging te verlenen en de hoogte van de eigenbijdrage krijgt u rechtstreeks van de Raad bericht.

 

De minimale eigen bijdrage is € 193,00 (per zaak). In sommige gevallen is er geheel geen eigen bijdrage verschuldigd. U kunt hiernaar bij uw advocaat informeren.

 

Kosten welke niet of deels worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand zoals griffierechten, informatiekosten dienen aan de advocaat te worden betaald. U zult hiertoe een separate declaratie ontvangen. Doorgaans zullen de kosten voor uw zaak vooraf moeten worden voldaan.

 

In voorkomende gevallen zal er bij afwijzing een verzoek moeten worden ingediend om het peiljaar te verleggen, omdat men bijvoorbeeld in het verleden een hoger inkomen genoot dan nu. Dit houdt in dat de Raad voor Rechtsbijstand bij haar beoordeling uitgaat van het inkomen van een meer recent jaar (peiljaar is t- 2 jaar).

 

Via onderstaande link kunt u de brochure inzake peiljaarverlegging downloaden.

 

http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Inkomensgrenzen.html